fmod

(PHP 4 >= 4.2.0)

fmod -- 返回除法的浮点数余数

说明

float fmod ( float x, float y)

返回被除数(x)除以除数(y)所得的浮点数余数。余数(r)的定义是:x = i * y + r,其中 i 是整数。如果 y 是非零值,则 rx 的符号相同并且其数量值小于 y

例子 1. 使用 fmod()

<?php
$x
= 5.7;
$y = 1.3;
$r = fmod($x, $y);
// $r equals 0.5, because 4 * 1.3 + 0.5 = 5.7
?>


虎的笑话 虎的成语 虎的歇后语